இருவரும் இப்படியே ஆடை போடமலையே இருக்கலாமா

இருவரும் இப்படியே ஆடை போடமலையே இருக்கலாமா
இருவரும் இப்படியே ஆடை போடமலையே இருக்கலாமா

Iruvarum ippadiye aadai podaamalaiye irukkalaama

எனக்காகவே வந்தால்

சரியாக மடக்கி திருமணம் பண்ணிக்கொண்டு விட்டாள். அவள் பாடு பஜாரி. அந்த மாவத்த செயலாளரின் மனைவிக்கு அவரின் காம விளையாத்டுக்கள் நான்கு தெரியும். அப்படித்தான் காலை அரசி ஒக்க ஈர்ப்பாடு பண்ணி இருந்த விருந்தினர் மாளிகைக்கு காலை அரசி வந்தவுடன் அந்த பஜாரியும் அங்கு வந்து விட்டாள். அவளை கண்டதும் கலையரசி கத்தி கலங்கி போய்விட்தாள். அவள் நீராதியாக இன்கீ பாருடி இந்த பூண்டாய் ஆட்தட்திஹைய் எல்லாம் உங்க சென்னையில் வைய்தித்ுக்கொள். இங்க வந்து என் புருசனுக்கு பூண்டாய் ஆசை காட்திநீ உன் பூந்டையை பார்மணேந்டா ஊட்துவீந்.

ஒழுங்கு மரியாதையா உன் பூந்டையை மூடிக்கொண்டு இடட்திஹைய் காலி பண்ணு. கோவலன் மனைவி கண்ணகி மதுரையை தான் ஒரு முளையை பிய்திதஹு வீசி எரிதிதஹால் என்று சொல்லுவார்கள். ஓம்மாலீ. மரியாதையா நீ திரும்பி போகளீ உன் ஒரு முளையை சீவி விடுவீன். உனக்கு அப்புறம் ஒதிதஹ முளைத்தான். இந்த ஜண்மாவில் உனக்கு கல்யாணம் ஆகாது. உன்னை எங்க ஆளுங்க பாலோ பண்ணுவானுங்க. நீ மதுரை தாண்டி பொறவறைக்கும் ஒண்ணுக்கு இருக்க கூட புடவையை தூக்க கூடாது. பூண்டாய் மாவலீ அப்படி நீ தூக்கிநீ எங்க ஆளுங்க உன் பூந்டையில் ஆசித் ஒதித்ஹுவாங்க.

அப்புறம் ஊந்Pஉந்தை அவ்வளவுதான். அவளின் அதிரதியை கண்டு நடுங்கி காலை அரசி சென்னை திரும்பி விட்டாள். அவளுக்கும் அவள் பூந்டைக்கும் ஈர்பாட்த அவமானாதிதஹைய் தாங்க முடியவில்லை. ஸீட் வாங்கி கொடுங்கள் என்று பணம் கொடுதிதஹவன் பொன் பண்ணினான். அக்கா சமாசாரம் கீழ்வி பாத்தீண். என் ஸீட் சமாசாரம் என்ன ஆச்சு. தீய். நாநீ நொந்து போய் வந்து இருக்கீன். நீ கவலை படாதீ. ஆட்சி மன்று குழு தலைவர் தணிக்காசலதிதஹிடம் சொல்லி எப்படியும் உனக்கு ஸீட் வாங்கி தருகிறீன். அதுவரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு என்றாள். தணிக்காசலம் தான் காலை அரசிக்கு எல்லாமீ. பாவம் அவரின் மனைவி வியாதிகாரி. தணிக்காசலதிதஹின் பூல் தினவு எடுதிதஹ போதெல்லாம் ஒரு பொன் போட்டாவுடன் காலை அரசி தான் பூந்டையை திறந்து காத்டிக்கொண்டு ஓடுவாள்.கணக்கிலதங்கா முறை தணிக்காசலதிதஹின் பூல் காலை அரசியின் பூந்டையில் முதித்து குளிதிதிஹு காஞ்சி தானம் பண்ணி இருக்கிறது. காலை அரசியின் முழு பூண்டாய் விவரமும் அவருக்கு ஆதித்ஹுப்பதி. அதிதஹனை முறை ஒதிதஹு இருக்கிறார். சென்னை வந்தவுடணீயீ அவரிடம் போனால். அழுதாள். தனக்கும் தான் பூந்டைக்கும் ஈர்பாட்த அவமானாதிதஹைய் விளக்கினாள்.

அவர் கொஞ்சம் ஆறுதல் சொன்னார். அவர் காலடியில் ஒக்காந்துகொண்டு அவர் பூலின் மீது கைவைதித்ஹு அதை கொஞ்சம் அழுதிதஹி அய்யா இந்த அவமானாதிதஹைய் சும்மா விட கூடாது. என்னை பாதிதஹி சொன்னாலும் பரவா இல்லை. உங்களை பாதிதஹியும் உங்க போந்டடுடியை பாதிதஹியும் கூட ரொம்ப அசிங்கமாக கேட்ட வார்ட்தஹையால் திட்திநாள் அந்த தீவிதியா செருக்கி. என் பூந்டையை பாதிதஹி சொல்லட்தும். உங்க பூளை பாதிதஹி சொல்ல அந்த தீவிடியளுக்கு என்ன யோகித்ை இருக்கு என்று சொல்லி அவரிடம் போட்து கொடுதித்ஹால். அவரை எப்படி மடக்க வீந்தும் என்று காலை அரசிக்கா தெரியாது. பாவம் உங்க பூல கொஞ்ச நாளா என்ன கால்தப்படும்ன்ணு எனக்குத்தான் அய்யா தெரியும். நீங்க எதையும் மனசுலீ வெசுகாதீங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன தீவைந்னு எனக்குத்தான் தெரியும்ணிணு சொல்லி அவர் வீள்டியை அவிழ்தித்ஹு அவர் பூளை உம்பினால். அது பெரிய கரு நாகம். காலையின் எசிலால் அவர் பூல் பல பல என்று இருந்தது. அய்யா நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வீண்தாம் என்று சொல்லி தான் உடைகளை தூக்கி பொட்துவிதிது அவர் மீது ஒக்காந்து அவரின் அந்த கருணாக பூளை தான் பூந்டைக்குள் விட்டு கொண்டாள். தன்னால் முடிந்த மட்தும் அழுட்தஹம் கொடுதித்ஹு அவர் பூலில் தீங்காய் உரிதிடிஹால். தணிக்காசலமோ காலையின் பாசிகளில் விளையாடிக்கொண்டு இருந்தார். காலை ஒப்பாதை நிறுதிதஹி நீங்க தான் அய்யா எப்படியும் அந்த சுடலை முதிதுவுக்கு ஸீட் வாங்கி தரனும். நான் உங்களிடம் சொல்லி ஸீட் வாங்கி தருகிறீன் என்று கூட சொல்லிவிட்தீண்.

நீங்கதான் இந்த கலைக்கு கருணை காட்தனும் என்றாள். தணிக்காசலம் சொன்னார். காலை நீதான் இப்போ என் பூழுக்கு கருணை காட்ட வீந்தும். உன்னை ஒதிதஹு எதிதஹனை நாளாச்சு. நாநீ பொன் பண்ணலாம் என்று இருந்தீன். நீயீ வந்தீ. பூளை உருவிநீ. உள்ளீ சொருகிக்கொண்டு. நான் ஸ்டாப்பாக ஒப்பீன் என்று இருந்தீன். ஆனால் நீயோ ஒப்பாதை நிறுதிதஹி ஸீட் கீக்காரீ. நீ முதலில் ஒப்பாதை கந்டினயு பண்ணு. ஊந்Pஉந்தைக்கு இல்லாத சீட்டா. அந்த நெல்லை மாவத்த செயலாளர் பதவியீ வாங்கி தரீன். அது அப்புறம். இப்போ குதித்ஹு. இந்த மாதிரி நீ என் மீளீ ஈரி ஒக்காந்து ஒதிதஹு எதிதஹனை நாளாச்சு. வருஷம் ஆகா ஆகா உன் பூண்டாய் மெருகு ஜாஸ்தியாக போகிறது. உன் பூந்டையில் மல்லிகை பூ வாசனை வருகிறது. போன மாசாதிதஹூக்கு இப்போ உன் பூண்டாய் இன்னும் தைதா இருக்கு. எல்லோருக்கும் ஒக்க ஒக்க பூண்டாய் லூஸ் ஆஹும். உனக்கு என்னடான்னா ஒக்க ஒக்க தைதிதாகி கொண்டீ வறுத்து. அதுதான் கண்ணு உன் பூந்டையின் பெருமை.

அதுவீ உன் வேர்றியின் ரகசியம் கூட. நீ நாளை பர்ரி கவலை படாதீ. இப்போ ஒளு என்றார். அவ்வளவுதான். காலை தான் கைவண்ணட்தஹைய் 8211 சாரி பூண்டாய் வண்ணட்தஹைய் 8211 எல்லாம் காததி தணிக்காசலதிதஹின் காஞ்சியை உள்ளீ வாங்கி கொண்டு இறங்கினாள். கலையை விட தணிக்காசாலமீ ரொம்ப தயர்தாக இருந்தார். இருக்காதா என்ன. கலையை போல ரெண்டு மடங்கு வயது அவருக்கு. அவரை எப்படி ஒப்பத்து. எப்பது கூலி படுதித்ஹுவது என்று காலையின் பூந்டைக்கு நான்கு தெரியும். தான் தயாராக வைய்தித்ஹு இருந்த அந்த பாரின் வீஸ்கியை எடுதித்ஹு ஒரு கிளாசில் கொடுதித்ஹால். அவருக்கு ரொம்ப பிடிட்தஹ பிராண்ட். ரசிதிதஹு குடிதிதஹார். விஸ்கி குடிதிதஹு விட்டு ஒப்பத்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரெண்டு சொட்தூகளை காலையின் பாசிகளில் சிந்தி அதை சப்பினார். செய்கை காட்டிநார். கலையும் ஒரு பேக் அடிட்தஹால். அவரின் பூல் எழுந்தது. கலையை பேதில் போட்து அவள் பூந்டையில் நான்கு நாங்குன்னு கூதிடஹினார். கலைக்கு வழி உயிர் போச்சு. இருந்தாலும் அய்யா சூப்பர். இன்னும் இன்னும் என்று முணக்ினாள். ஒரு வழியாக ஒதிதஹு காஞ்சியை மீண்டும் காலை அரசியின் போந்துக்குள் கொட்டிநார்.

காலை தீரச் போட்து கொண்டாள். அவர் சொன்னார். அந்த சங்கராலிங்கம் அந்த முதித்து பாண்டியனுக்கு ரொம்ப வீண்டியவன். சங்கராலிங்கம் எது சொன்னாலும் முதித்து பாண்டியன் கீப்பான். நான் இன்னிக்கி ராதிதஹிரியீ சங்கராலிங்கதிதூக்கு போனில் சொல்லி விடுகிரீன். நாளை நீ அவனை போய் பாரு. அவன் சென்னையில் இல்லை. அவன் பண்ணை வீடு கீளாம்பாக்கதிதஹில் இருக்கு. அங்குதான் இருக்கிறான். அவனும் ரொம்ப சபல பூதிடஹிக்காரந்தான். நீ வீண்துமானால் ரெண்டு அம்சாமாக இருக்கும் கொடாம்பாக்கம் எக்ஸ்ட்ரா பொம்பிளைகளை அழைதித்ஹுக்கொண்டு போ. அதுக்கு மசியாவில்லை என்றாள் இருக்கவீ இருக்கு. என்றுமீ வர்றாத உன் பூந்டையை காததி அவனை அமுக்கு. நிச்சயமாக உன் பூந்டைக்கு அவன் அடி பணிவாண். கவனமா பார்தித்துக்கொள் என்று அறிவுரை சொன்னார். காலை வீடு திரும்பினால். மறு நாள் பொன் பண்ணிவித்து அழகான ரெண்டு கத்தைகளை காரில் தூக்கி போட்துகொண்டு கீளாம்பாக்கம் போனால். சேக்கியுறிதியிடம் சொல்லி அனுப்பினால். மதித்த ரெண்டு பீரையும் வரவீர்ப்பு அறையில் அமர சொல்லிவிட்து புடவை தலைப்பை இழுதிதஹு போதிதஹி கொண்டு அவனுக்கு வணக்கம் சொன்னாள். சங்கராலிங்கம் ஆளை கணக்கு போடுவதில் கில்லாடி. உடநீ கண்டு பிடிதிதஹு வீட்தாண். இவள் பலீ கில்லாடி.

பூண்டாய் அரிப்பு மிகுந்தவள். இன்று நமக்கு வீட்தைததான் என்று. விளயட்த்ஹைய் கீட்தாண். முதித்து பாண்டியனை கலந்து பதில் சொல்கிறீன் என்றான். காலை உடநீ அய்யா கலந்து கொள்ள வீண்தியது நாமீ ரெண்டு பீறுமீ தவிர வீறு யாரும் இல்லை. இப்போ நாம கலப்போம். அப்புறம் நீங்க அவரை கலந்து கொண்டு நல்ல பதிலா சொல்லுங்க என்று சொல்லி அவன் அருகில் போய் நின்றாள். கலைக்கு தெரியும். யாரையாவது மடக்கி ஒக்க வீந்தும் என்றாள் அன்று புரா போட மாத்தாள். பீண்டியும் கிடையாது. முடிந்த மட்தும் பூந்டையில் மயிரையும் வளர விட்டு இருப்பாள். இந்த மூன்றுமீ பார்ட்த்ஹவரை உடநீ சுண்டி இழுதிதஹு பூளை கிளப்பும் என்று அவளுக்கு நான்கு தெரியும். சங்கராலிங்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்தார். தான் முளையை அவரின் வாய்க்கு விருந்து பண்ணிவித்து அய்யா நான் கடைசியில் உங்களுக்கு உல்லாசம் தருகிறீன். இப்போது ரெண்டு சூப்பர் சரக்கு கொண்டு வந்து இருக்கிறீன். ஒருதிதஹிக்கு அப்போறம் ஒருதிதியோ அல்லது ரெண்டு பீரையுமீ சீர்திதஹோ அனுபவிங்க. நான் கூட மாத ஒதிதாசை பண்ணுகிறீன். மூணாவதாக நான் காலதித்ஹில் இறங்குகிரீன்.

வந்து இருப்பவங்க கோடம்பாக்கம் சினிமா உலகில் எதிர் கால நட்சதித்ஹிரங்கள். அவங்க பார்க்க லக்ஷனமாகவும் இருக்காங்க. பூந்டையும் அம்சமாக இருக்கும். உங்களுக்காட்த்ஹான் அவங்களை ஸ்பேசலாக ஈற்பாடு பண்ணி இருக்கீன் என்று சொல்லி வெளியீ போய் அந்த ரெண்டு கத்தைகளையும் கூடுதி வந்தால். ஈற்கநவீ அவர்கள் கீட்த பணட்தஹைய் விட ஜாஸ்தியாக கொடுக்க சம்மதம் தெரிவிதித்ஹு அவர்கள் எப்படி அவரை ஒக்கவீன்தும் என்ற வழிமுறைகளையும் நான்கு விளக்கி இருந்தால். அந்த ரெண்டு நடிகைகளையும் பார்ட்த்ஹாவுடன் சங்கராலிங்கதிதின் லிங்கம் எழுத்து கொண்டது. புது பூந்தைகளை பார்க்க துதீதிதஹது. சங்கராலிங்கம் சொன்னார் காலை. நீ வெளியீ இரு. ரெண்டு பீறுமீ சீர்ந்து எனக்கு சீவை புரியாட்டும். நான் கூபிபிடடபோது நீ வந்தா போரும். முதலில் இவழுங்கக்கு குடிக்க கொடு என்றாள். அவங்க சொன்னாங்க அய்யா ஒண்ணும் வீண்தாம். உங்க சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு. நீங்கதான் எங்க ராசட்தஹைய் குடிக்க வீந்தும் என்று கிளி கொஞ்சும் பாலையில் செக்சியாக பீசி அவர் பூளை மீண்டும் துடிக்க வைய்ட்தஹார்கள். கலைக்கு கை காட்டிநார். காலை வெளியீ போய் இருந்தால். வந்தற்வாகல் தான் பிரபோஷனல் ஆச்சீ. ரெண்டீ நொடிகளில் உடைகளை தூக்கி போட்து விட்டு ஒருதிதஹி சங்கராலிங்கதிதின் பூளை உருவினால். அடுட்தஹவள் அவர் தலை பக்கதிதஹில் போய் தான் பூந்டையை அவருக்கு நக்க கொடுதித்ஹால் . சங்கராலிங்கதிதூக்கு றேட்தை இன்பம்.

Comments