விரளிடும் கல்லூரி மங்கை தமிழ் புண்டை ஆபாசம்

Viralidum Kavarchi Kaloori Mangaiyin Tamil Pundai Aabasam

25 வயதில் என்னுடன் இருக்கும் தோழிகள் பெரும்பாலுமான பேர் கல்யாணம் ஆகி தங்களது காதலர்களுடன் சுகமாக ஒளித்து கொள்கிறார்கள். அவர்களது புண்டையை சுகத்திற்கு செய்வதற்கு காதலர்கள் அல்லது கணவன் தடி இருக்கிறது.

ஆனால் எனக்கு அப்படி யாரும் இல்லை அதனால் என்னுடைய புண்டையில் நானே விரல் வைத்து சுகம் அனுபவிக்க தான் இருக்கிறது. இதோ பாருங்கள் என்னுடைய சுண்ணி பகுதியின் உள்ளே நான் எந்த அளவிற்கு ஆழமாக துளைபோட்டு என்னுடைய புண்டையின் இதழ்களை நான் சுகம் ஏற்றுகிறேன் என்று.

என்னுடைய விரலை மட்டுமே உள்ளே விட்டு சுகம் ஏற்றுவது சற்று கடினம் தான். இந்த நிலையில் எப்படி ஒரு முழுநீள தடியினை என்னுடைய புண்டை தாங்கும் என்பது தான் சந்தேகம் அதனால் தான் கல்யாணத்திற்கு முன்பாகவே இது போன்று என்னுடைய புண்டையில் நான் விரல் போட்டு சுகம் அனுபவித்துக் கொள்கிறேன்.

Comments