மின்னும் வுடல் அழகி பம்பரம் போன்ற முலை

Minnum Udal Alagiyum Avalathu Bambaram Ponra Mulaiyum

இந்த மங்கையின் மேனி யை நீஎங்கள் வெச்ச கண்ணை எடுக்காமல் உத்து பார்த்து கொண்டு இருபது உறுதி. இவள் முலை கலை வெளியே விட்டு மூடை கிளப்புகிறாள்.  அவளது முலை யை ஆட்டி கொண்டே அவள் முடி யை கோவி விடும் சிலுமிச காட்சிகளை பார்க்கும் பொது எந்த பூளும் உடனடியாக நட்டு கொள்ளும்.

Comments